تبلیغات
| قهوه و قلم |

یلــــــ :) ـــــــدا

سه شنبه 30 آذر 1395 03:29 ب.ظ

☃نــــــویســ ـ ـ ــنده☃ : raziyeh.yazdani
سلـــــــ :) ـــــــامـ

 شبـ یلداتونـ مبارڪـ باشـہ عزیزانـ :)
 قشنگـ ترینـ آرزوهـا رو براتونـ دارمـ :)
 الهـے تو اینـ شباے ســ :) ـــرد دلاتونـ گرمـ گرمـ باشـہ :)
 الهے تو اینـ برفـ سفـید  :)
 دلاتونمـ سفیـد باشــہ :)
 الهے خـدا همیشـہ باهاتونـ باشـہ :)
 الهے ڪـہ همیشـہ خوشحالـ در ڪنار خانوادتونـ باشـید :)
 . 
 . 
 . 
 واے برفے میـاد اینجـا باور نڪردنــــے :)
 خیلے قشنگـہ :)
 خدا نصیبـ ڪنـہ ڪـہ منـ و دوستامـ و خانوادمو وهمشهریامـ خیلے ذوقـ ڪردیمـ :)
 شبــــ یلداتونـــــ قشنگـــــــ :)
cmX : نظرات
(◕‿◕✿)بــــــــ✯✰★ــرچسب ها(◕‿◕✿): یلدا مبارک ، یلدا ، هپی یلدا ،
๏̯̃๏آخـــــ ـ ـ ـرین ویــرایــ❁_❁ـش๏̯̃๏: سه شنبه 30 آذر 1395 03:38 ب.ظ

[⁂] خدا از راـہ مے رســ♡ــد ... [⁂]

دوشنبه 22 آذر 1395 03:51 ب.ظ

☃نــــــویســ ـ ـ ــنده☃ : raziyeh.yazdani
๑ارســــ◕‿◕ـــالـ ـ ـ شده در๑: عکس نوشته های ادبی ، متن های ادبی ، r@ziนēh:) ،

 [] امـروز با خـدا گامـ بردار  []
 [] و براـے فــردا بـہ او اعتمــاد داشتـہ باشــ  []


 [] درستـ در لحظـہ ے آخـر ...  []
 [] در اوجـ توڪلـ و نهایتـ تاریڪے ...  []
 [] نورے نمایانـ مے شود,معجزہـ اے رخ مے دهـد  []
 [] خدا از راـہ مے رســــد ...  []

cmX : نظرات
(◕‿◕✿)بــــــــ✯✰★ــرچسب ها(◕‿◕✿): [⁂] خدا از راـہ مے رســ♡ــد ... [⁂] ، خدا از راه می رسد ، خدا ، راز زندگی زیبا ، قهوه وقلم ،
๏̯̃๏آخـــــ ـ ـ ـرین ویــرایــ❁_❁ـش๏̯̃๏: دوشنبه 22 آذر 1395 04:01 ب.ظ

اشتباهــ

پنجشنبه 18 آذر 1395 10:37 ق.ظ

☃نــــــویســ ـ ـ ــنده☃ : raziyeh.yazdani
 [بزرگـ تـر ڪـہ شدیمـ []
 [مدادهایمانـ همـ تڪاملـ یافتند[] 
[تبدیلـ بـہ خودڪار هایے بیرحم شدند[]
[ تا یادمانـ بدهند ڪـہ []
[] هر اشتباهے پاڪ شدنے نیستـ []

cmX : نظرات
(◕‿◕✿)بــــــــ✯✰★ــرچسب ها(◕‿◕✿): اشتباه ، خودکار ، مداد ، بزرگ تر که شدیم ،
๏̯̃๏آخـــــ ـ ـ ـرین ویــرایــ❁_❁ـش๏̯̃๏: پنجشنبه 18 آذر 1395 10:47 ق.ظ

بارانـــ :) ــــــ

جمعه 12 آذر 1395 12:04 ب.ظ

☃نــــــویســ ـ ـ ــنده☃ : raziyeh.yazdani
๑ارســــ◕‿◕ـــالـ ـ ـ شده در๑: عکس نوشته های ادبی ، متن های ادبی ، r@ziนēh:) ،
بارانـــ :) ــــــ 
[] از چشمـ یا آسمانـ  []
 [] فرقـے نمی‌ڪند []  
 [] بارانـ ڪـہ بر زمینـ افتـاد   []
 [] دیگـر بارانـ نیستـ  []


[دلمـ یکـ کوچهـ میخواهـد، بیـ بنـ بستـ ... []
[و []
[] بارانیـ نمـ نمـ و یکـ خـدا کهـ کمیـ باهمـ راهـ برویمـ . همینـ ./! []

cmX : نظرات
(◕‿◕✿)بــــــــ✯✰★ــرچسب ها(◕‿◕✿): باران ، باران بیا ، باران ببار ، باران می بارد ، من و خدا ، باران و من و خدا ، دلتنگ باران ،
๏̯̃๏آخـــــ ـ ـ ـرین ویــرایــ❁_❁ـش๏̯̃๏: جمعه 12 آذر 1395 12:18 ب.ظ

ربیعــ الاولــ :) ـــــ

چهارشنبه 10 آذر 1395 07:18 ب.ظ

☃نــــــویســ ـ ـ ــنده☃ : raziyeh.yazdani
 [ ^_^ ] حضرتـ محـمد (ص) فرمودنـد: هر ڪسـ حلولـ ماـہ ربیعـ را بـہ دیگرانـ مژدہـ دهـد، منـ بهشتـ را [ ^_^ ]
 [ ^_^ ] بـہ او مژدہـ خواهمـ داد.  [ ^_^ ]
 [ ^_^ ] حلولـ ماـہ ربیعـ بر شـما مبارڪـ  [ ^_^ ]

cmX : نظرات
(◕‿◕✿)بــــــــ✯✰★ــرچسب ها(◕‿◕✿): ربیع الاول ، آغاز ربیع الاول ، ربیع الاول مبارک ،
๏̯̃๏آخـــــ ـ ـ ـرین ویــرایــ❁_❁ـش๏̯̃๏: چهارشنبه 10 آذر 1395 07:23 ب.ظ

امامـــ رضــا (ع)

چهارشنبه 10 آذر 1395 09:25 ق.ظ

☃نــــــویســ ـ ـ ــنده☃ : raziyeh.yazdani

 []بـہ وسعتـ حرمتـ سلامـ میدمـ  []

[ ] سلامـ میدهمـ تــا برسـد بـہ گوشـ آقایے ڪـہ مے نامنـد اورا ضامنـ آهـو []

[ ] ضامنـ  آهویے ڪـہ بے ڪسـ بــود در چنگالــ شڪارچـے [ ]

[ ] و تو اے ضامنـ آهـو []

[ ] تشبیهمـ ڪنـ بـہ آهویے در چنگالـ مشڪلاتـ[ ]

[ ] در چنگالـ گناهانـ  []

 [] قسمتـ میدهمـ بـہ وسعتـ زائرانتـ[]

 [] و بـہ وسعتـ آقاییتـ  []

  [شفاعتمانـ ڪنـ  []

(( اَلسَّلٰامُ عَلَیک یٰا عَلِی ابْنَ مُوسَی الرِّضٰا الْمُرْتَضٰی ))

#dastneveshteh


[ ] بـہ هواے []
 [ ] حرمتــ محتاجمــ []

cmX : نظرات
(◕‿◕✿)بــــــــ✯✰★ــرچسب ها(◕‿◕✿): امام رضا ، امام رضا (ع) ، یا امام رضا ، شفاعتمان کن ، حرم تو ، حرم امام رضا ، مشهد و حرم ،
๏̯̃๏آخـــــ ـ ـ ـرین ویــرایــ❁_❁ـش๏̯̃๏: چهارشنبه 10 آذر 1395 09:37 ق.ظ

خونهــ ی خیالیــــ

دوشنبه 8 آذر 1395 01:29 ب.ظ

☃نــــــویســ ـ ـ ــنده☃ : raziyeh.yazdani
سلامــ  :)) ]
اونروز معلممونــ گفتــ نقاشیــ خونهـــ یــ خیالیتونــ رو بکشیــد :)) ]
منــ کلا آدمــ خیالــ بافیــ نیستمــ ولیــ اینــ کهــ تو یهــ خونهــ یــ بستنیــ شکلــ زندگیــ کنیــ [^__^]
هـر وقتــ همــ احساســ گشنگیــ داشتیــ یهــ گاز از خونتــو بخوریــ تا تمومــ بشهــ [*__^]
بعدمــ انقدر بخوریــ که خونتــ سقفشــو از دستــ بدهــ &__&
 بعدشمــ باز بستنیــ بسازیــو بزاریــ بهــ عنوانــ سقفــ خونتــ [""""""___""""""]
خیلیــ باحالهــ نهــ ؟ :))))))))) 
منمــ نقاشیمــ شد نقاشیــ زیــر [$$$]
نظرتونــ چیهــ ؟خوشگلــ شدهــ ؟ :)) ]
.
.
.
البتهــ کهــ خودمــ میدونمــ خوشگلــ شدهــ و اینــ کهــ خودمــ راضیمــ شما رو نمیدونمــ []
.
.
.
نظراتتونــ رو حتمــا بگیــد [#__#]


cmX : نظرات
(◕‿◕✿)بــــــــ✯✰★ــرچسب ها(◕‿◕✿): نقاشی ، نقاشی خودم ، خونه ی خیالی ، خونه ی بستنی شکل ،
๏̯̃๏آخـــــ ـ ـ ـرین ویــرایــ❁_❁ـش๏̯̃๏: دوشنبه 8 آذر 1395 01:51 ب.ظ

[¤] یا امامـــ رضا [¤]

دوشنبه 8 آذر 1395 10:19 ق.ظ

☃نــــــویســ ـ ـ ــنده☃ : raziyeh.yazdani
[] ڪبوتــر نیستمـ []
[~] اما [~]
[] مثلـ دلـ یڪـ ڪبوتـر []
[] دلمـ تنگـ حریمـ توستـ []


[باز همـ زائرتـ نیستمـ []
[¤از دور سلامـ [¤]

cmX : نظرات
(◕‿◕✿)بــــــــ✯✰★ــرچسب ها(◕‿◕✿): یا امام رضا ، متن های عاشقانه ، متن های عاشقانه در وصف امام رضا ، امام رضا ، امام رضا (ع) ، زائر حرم ،
๏̯̃๏آخـــــ ـ ـ ـرین ویــرایــ❁_❁ـش๏̯̃๏: دوشنبه 8 آذر 1395 10:32 ق.ظThe star owner
 • __000000___00000
  _00000000?0000000
  _0000000000000000
  __00000000000000
  ____00000000000
  _______00000
  _________0
  ________*__000000___00000
  _______*__00000000?0000000
  ______*___0000000000000000
  ______*____00000000000000
  _______*_____00000000000
  ________*_______00000
  _________?________0
  _000000___00000___*
  00000000?0000000___*
  0000000000000000____*
  _00000000000000_____*
  ___00000000000_____*
  ______00000_______*
  ________0________*
  ________*__000000___00000
  _______*__00000000?0000000
  ______*___0000000000000000
  ______*____00000000000000
  ______*______00000000000
  _______*________00000
  ________*_________0
  _________*________*
  _________*_______*
  __________*______*
  ___________*____*
  ____________*___*
  _____________*__*
  ______________**

 • search
 • author
 • raziyeh.yazdani (51)
 • poll
 • وبمـ چطورهـ؟

 • links
 • Korean lover exo
  خاطرات من❤
  magic spirit
  طنین باران
  l.c.u
  my memories :)
  friendship is magic
  نوشته های روزانه ی من
  کاردستی های من
  دیوونه بازی های من
  نیمه شب در یاهو
  سکوتی بالا تــــر از فــــــــــریاد
  غریبی های یک دختر
  کلوب پونیا
  ققنوس آرزوها
  دلنوشته ها
  دخملا جون
  دخی ووروجک
  همه لینکها ارسال لینک
 • archive
 • تیر 1397
  فروردین 1396
  اسفند 1395
  بهمن 1395
  دی 1395
  آذر 1395
  آبان 1395
  مهر 1395
  شهریور 1395
  همه آرشیوها
 • links
 • Korean lover exo
  خاطرات من❤
  magic spirit
  طنین باران
  l.c.u
  my memories :)
  friendship is magic
  نوشته های روزانه ی من
  کاردستی های من
  دیوونه بازی های من
  نیمه شب در یاهو
  سکوتی بالا تــــر از فــــــــــریاد
  غریبی های یک دختر
  کلوب پونیا
  ققنوس آرزوها
  دلنوشته ها
  دخملا جون
  دخی ووروجک
  همه لینکها ارسال لینک
 • exrapage
 • وبهایـــــــــ :) ـــــــــ منـــــ
  پروفایلمـــــــ :) ــــــــــ
  کلاس های من
  پروفایل من
  وبهای من
 • my web
 • آمار وبلاگ

  کل بازدید:
  بازدید امروز :
  بازدید دیروز :
  بازدید این ماه :
  بازدید ماه قبل :
  تعداد نویسندگان :
  تعداد کل مطالب :
  آخرین بازدید :
  آخرین بروز رسانی :
 • TALKIE TALKING

  " Put your cbox "

  FOLLOWERS  خرید هاست لینوکس دارالترجمه رسمی

  ساخت کد آهنگ